تو دانی که ایران سبز و قشنگ

زمین من است و زمان من است

تمامی این خاک پاک وطن

وجود من است و نشان من است

تمامی این لحظه‌های غریب

بهار من است و خزان من است

تمامی این رویش اخگران

روان من است و زبان من است

تمامی این سرزمین عجیب

سرای من است و جهان من است

بیا تا همه سبز و آبی شویم

خیالی که در ذهن و جان من است.