جهت دیدن منطقه تار و نواحی اطراف آن به آدرس زیر مراجعه نمایید .

http://wikimapia.org/#lat=35.7699149&lon=52.1987915&z=11&l=16&m=a&v=2