صدای قدم های مهر میآید

همه جا بوی کتاب و کیف است

حس پاک کودکی ها سرک کشیدن به مغازه های رنگارنگ و شوق کودکانه خرید

کلاس اولی ها حس دیگری دارند

رنگ ها بیشتر شده و طرح ها زیبا تر

و شاید حس ها هم متفاوت تر

یادم هست خرید ما ساده و از سر شوق بود

اما حس برتری جویی را در نگاه ها میشود دید

و گاه نگاه حسرت کودکی فقیر که چشم به نایلون های خرید دیگران دارد

دلش نمیخواهد تفاوت را حس کند میگوییم کاش همه چیز یکی بود

ساده و پاک و بوی مهر بوی کتاب بود

نه بوی لباس !

شروع مهر شوق پدر را همراه داشت برای ورود فرزندانش به راهی نو

اما ترس از فشار سنگین خرید دارد و نگاه متفاوت فرزندش

نمیدانم چرا امسال بوی مهر را بوی درس و دانش نمییابم

که بوی رنگ و لباس و ....

بگذریم

دلم برای کوچه های پر از  بازی کودکی ها تنگ است که کیفمان را بردوش میکردیم و تا مدرسه با شوق میخندیدیم

دلم میخواست دفتر مشقم را دوباره ببینم

دلم برای نوشتن از روی غلط های املایی ام تنگ شده

چقدر هوای مدرسه دارم .

امسال دوباره اول مهر برام بوی آشنای کلاس اولی رو داره. تداعی‌کننده کلاس اولی خودم  چون دختر عزیزم عسل به کلاس اول رفت خیلی خوشحالم و سعی می‌کنم با سعی و تلاش وی را در راه رسیدن به اهدافی بزرگ حمایت کرده تا به لطف و یاری خدا موفق و پیروز باشد

به امید سربلندی تمامی عزیزا ن در عرصه علم و دانش