شش کلید طلایی آرامش

1-قضاوت دیگران تأثیری بر زندگی من ندارد.
2-مردم وظیفه ندارند مرا درک کنند.
3-از کسی در برابر لطفی که به او میکنم توقعی ندارم وگرنه این لطف را در حق " او" نمیکنم.
4-کسانی که رفتار ناجوانمردانه ای با من داشتند توسط کائنات مجازات خواهند شد حتی اگر من هرگز متوجه آن نشوم.
5-دنیا سخاوتمند تر از آن است که موفقیت کسی راه موفقیت مرا ببندد.
6-ملاک من رفتار شرافتمندانه و انسانی است نه مقابله به مثل.

/ 1 نظر / 55 بازدید
سئو

وبلاگ زيباي داري موفق باشيد