گاه

گاه می رویم تایرسیم.کجایش را نمیدانیم.فقط میرویم تا برسیم

 بی خبر از آن که همیشهرفتن راه رسیدن نیست.

 گاه برای رسیدن بایدنرفت.باید ایستاد و نگریست

باید دید. شاید رسیدهای و ادامه دادن فقط دورت می کند

باید ایستاد و نگریستبه مسیر طی شده 

گاه رسیده ای و نمیدانی

و گاه در ابتدای راهی وگمان می کنی رسیده ای

مهم رسیدن نیست.مهمآغاز است

 که گاهی هیچ وقت نمیشود

 و گاهی می شود بدونخواست تو

 پدرم می گفت تصمیمنگیر.

اگر گرفتی شروع را به تاخیر انداختن

 نرسیدناست

اما

 گاهی  آغاز نکردن یکمسیر بهترین راه رسیدن است


گاه حتی  لازم است  بعد از نمازت فکر کنی  و ببینی پشت سر

اعتقادت چه می بینی ترسیا حقیقت؟

 گاهی هم درختی، گلی راآب بدهی، حیوانی را نوازش کنی

 غذا بدهی ببینی هنوزاز طبیعت چیزی در وجودت هست یا نه؟

 یا پای کامپیوترتنباشی، گوگل و ایمیل و فلان را بی‌خیال شوی

 با خانواده ات دور همبنشینید ، یا گوش به درد دل رفیقت بدهی و

 ببینی زندگی فقط همینآهن‌پاره‌ی برقی است یا نه؟


شاید هم  بخشیاز حقوقت را بدهی به یک انسان محتاج تا ببینی

 در تقسیم عشق در نهایتتو برنده ای یا بازنده؟

 
لازم است گاهی عیسیباشی

ایوبباشی انسان باشی ببینیمی‌شود یا نه؟

 
و بالاخره لازمستگاهی از خود بیرون آمده و

 از فاصله ای دورتر بهخودت بنگری و از خود بپرسی که

 سالها سپری شد تا آنشوم که اکنون هستم آیا ارزشش را داشت؟

 سپس کم کم یادمیگیری

که حتی نور خورشید هم میسوزاند اگر زیاد آفتاب بگیری

باید باغخودت را پرورش دهی به جای اینکه

منتظر کسی باشی تا برایت گلبیاورد.

یاد میگیری که میتوانی تحمل کنی


که محکم باشی پای هرخداحافظی
 

و یاد می گیری کهخیلی می ارزی

  
زیرا گاهی پروانه ها هم به اشتباه عاشقمیشوند

 و به جای شمع ، گرد چراغهای بی احساس خیابان میمیرند

 

سه شنبه
/ 2 نظر / 5 بازدید
موفقیت در کمین شماست

امروز گامی برای موفقیت برداشته اید؟ مجموعه ی آموزشی سریع خوانی همراه با نرم افزار ارائه شده توسط استاد بزرگ کتاب خوانی جهان مجموعه ی 7 راز بزرگ انگیزه مجموعه ی آموزشی استفاده از قدرت حافظه مجموعه ی آموزشی استفاده بهینه از شرایط بد و بدشانسی ها مجموعه ی آموزشی تفکر تحول برانگیز مجموعه ی آموزشی تمرکز جادویی مجموعه ی آموزشی راه های اجرایی کسب ثروت مجموعه ی آموزشی مثبت اندیشی و اعتماد به نفس مجموعه ی آموزشی پیروزی در تعاملات روزانه بسته ی آموزشی نکات طلایی برای موفقیت دانشجویان بسته ی آموزشی نکات طلایی در صحبت کردن با کودکان زود دیر می شود 198179629

K2

سلام مهندس م احمدی . وب جالبی دارید . خوشحال میشم از وب من هم بازدید کنید . راستی من وب شما را لینک کردم . خوشحال میشم اگر شما هم وب من را با نام .:: مهندسان ایرانی ::. لینک کنید . WWW.HAFEZK2.TK